Portfolio

Tag ikke vores ord for det. Se i stedet vores arbejde og lad det tale for sig selv.

Cases

Sintex A/S ønskede en overordnet præsentationsvideo der kunne visualisere deres unikke måde at arbejde i tæt samarbejde med kunderne på.

Fotografering

Professionel foto- og videografi

Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud. Sammen kan vi skabe løsninger der passer til både dine drømme og dit budget.

FAQ…

Vi tilbyder som udgangspunkt pakkeløsninger, hvilke er beskrevet under hver kategori. Ønskes der derimod pris per leveret billede eller en fast timepris kan dette ligeledes arrangeres efter aftale.

Primært opereres der i Nordjylland - dog med mulighed for hele Danmark. Ved estimering af pris medregnes eventuel befordring, hvorfor der ved længere kørsel naturligt kan forventes en merpris til at dække udgifter forbundet hertil.

Oftest leveres værket samme dag eller dagen efter. Som standard loves der op til maksimalt fem dages levering. Ved større projekter kan der forventes en længere leveringstid alt afhængigt af omfanget heraf.

Såfremt der, af fotografen, skønnes længere leveringstid orienteres kunden straks.

Ophavsretten af værkerne er tildelt fotografen og brugsretten kunden. Brugsretten giver ikke kunden hjemmel i lov til hverken at overdrage eller videresælge materialet til tredje part, medmindre der laves en særaftale. Såfremt der ingen særaftale indgås fotografen og kunden imellem, vil brugsretten være omfattet af standardbetingelserne - dette indebærer ingen fortrydelsesret for ophavsmanden. Kundens brug af værket er ikke underlagt tidsbegrænsning og der tildeles retten til at bruge værket i det omfang, som er aftalt med ophavsmanden.

Med fotografens ophavsret (copyright) følger de fulde rettigheder til fotos, illustrationer, videoer eller tekster. Derudover forbeholdes retten til at fremstille flere eksemplarer eller redigeringer i den leverede version. I situationer, hvor det skønnes nødvendigt, kræves kreditering af ophavsmanden og anvendelsen skal altid ske i overensstemmele med god praksis.

Fotografen forbeholder sig retten til at anvende de leverede værker til egen markedsføring på hjemmeside og sociale medier. Såfremt der indgår personer i værket, sker dette kun efter aftale med kunden. Yderligere forbeholder fotografen sig retten til at fakturere ulovlig anvendelse/distribuering mv. af ophavsretlige værker i enhver given situation.


Kunne du tænke dig gratis sparring?

Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud.